Prepájame neformálne vzdelávanie s formálnym - TabLab x ŠUPKE

Koncom júna 2022 sme v spolupráci s odborom školstva KSK pripravili sériu úvodných predstavení projektu TabLab študentom stredných škôl. Odprezentovali sme im koncepciu priestoru pre kreativitu a nápady, nové technológie a vzdelávanie v neformálnom prostredí. Vyše 400 žiakov z rôznych škôl malo možnosť vyskúšať si jednotlivé technológie a vypočuť si obsahové zameranie labov virtuálnej reality, audiovizuálu a zvuku.  

 

Na úvodné workshopy sme nadviazali ďalšími a výsledkom je najnovšia spolupráca medzi TabLab a Školou umeleckého priemyslu v Košiciach, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná a prospešná pre žiakov.  Neformálneho vzdelávania sa tak zúčastnia študenti ako napr. dizajn digitálnych aplikácií, fotografický dizajn, animovaná tvorba, grafický a priestorový dizajn. 

 

“V rámci vzdelávacích aktivít majú žiaci školy možnosť pracovať s modernými technológiami, a súčasne spolupracovať s odborníkmi z praxe. Pridanou hodnotou pre žiakov je získanie teoretických vedomosti a praktických skúsenosti v používaní virtuálnej reality s profesionálnymi nástrojmi hudobnej a filmovej produkcie v kontexte súčasných trendov digitálnej produkcie.” hovorí Zsolt Lukács,  riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. 

 

Obsah vzdelávania a workshopov sa prispôsobil potrebám školy a do procesu budú zapojené aj mladšie ročníky v rámci hodín informatiky. Okrem workshopov v oblasti VR, AV a Sound budú súčasťou aj stretnutia, diskusie a prednášky z expertmi, odborníkmi z daných oblastí.  

 

“Som úprimne rád, že sa nám podarilo oficiálne rozbehnúť spoluprácu so Školou umeleckého priemyslu a prepojiť neformálne vzdelávanie s formálnym. Už dnes vidíme zmysel tohto projektu a jeho využitia práve v školstve. Na konci školského roka plánujeme prezentáciu spoločného projektu ako výstup spoločného úsilia. Budú na ňom spolupracovať študenti, učitelia a lektori. Na konci študenti získajú certifikát. Poďakovanie patrí partnerom ako Nadácia Orange, Košický samosprávny kraj a ďalší, vďaka ktorým sa to podarilo.” dodáva Daniel Franko, projektový manažér TabLab

 

Ambíciou projektu je osloviť aj ďalšie školy a spolupracovať s nimi, preto neváhajte a kontaktujte nás!

 

Dnes vítame prvých členov TabLab zo Školy umeleckého priemyslu v Košiciach!

Prepájame neformálne vzdelávanie s formálnym - TabLab x ŠUPKE

10. 11. 2022

Koncom júna 2022 sme v spolupráci s odborom školstva KSK pripravili sériu úvodných predstavení projektu TabLab študentom stredných škôl. Odprezentovali sme im koncepciu priestoru pre kreativitu a nápady, nové technológie a vzdelávanie v neformálnom prostredí. Vyše 400 žiakov z rôznych škôl malo možnosť vyskúšať si jednotlivé technológie a vypočuť si obsahové zameranie labov virtuálnej reality, audiovizuálu a zvuku.  

 

Na úvodné workshopy sme nadviazali ďalšími a výsledkom je najnovšia spolupráca medzi TabLab a Školou umeleckého priemyslu v Košiciach, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná a prospešná pre žiakov.  Neformálneho vzdelávania sa tak zúčastnia študenti ako napr. dizajn digitálnych aplikácií, fotografický dizajn, animovaná tvorba, grafický a priestorový dizajn. 

 

“V rámci vzdelávacích aktivít majú žiaci školy možnosť pracovať s modernými technológiami, a súčasne spolupracovať s odborníkmi z praxe. Pridanou hodnotou pre žiakov je získanie teoretických vedomosti a praktických skúsenosti v používaní virtuálnej reality s profesionálnymi nástrojmi hudobnej a filmovej produkcie v kontexte súčasných trendov digitálnej produkcie.” hovorí Zsolt Lukács,  riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. 

 

Obsah vzdelávania a workshopov sa prispôsobil potrebám školy a do procesu budú zapojené aj mladšie ročníky v rámci hodín informatiky. Okrem workshopov v oblasti VR, AV a Sound budú súčasťou aj stretnutia, diskusie a prednášky z expertmi, odborníkmi z daných oblastí.  

 

“Som úprimne rád, že sa nám podarilo oficiálne rozbehnúť spoluprácu so Školou umeleckého priemyslu a prepojiť neformálne vzdelávanie s formálnym. Už dnes vidíme zmysel tohto projektu a jeho využitia práve v školstve. Na konci školského roka plánujeme prezentáciu spoločného projektu ako výstup spoločného úsilia. Budú na ňom spolupracovať študenti, učitelia a lektori. Na konci študenti získajú certifikát. Poďakovanie patrí partnerom ako Nadácia Orange, Košický samosprávny kraj a ďalší, vďaka ktorým sa to podarilo.” dodáva Daniel Franko, projektový manažér TabLab

 

Ambíciou projektu je osloviť aj ďalšie školy a spolupracovať s nimi, preto neváhajte a kontaktujte nás!

 

Dnes vítame prvých členov TabLab zo Školy umeleckého priemyslu v Košiciach!