V-learning ako budúcnosť vzdelávania?

Môže V-learning zmeniť budúcnosť vzdelávania prostredníctvom získavania mäkkých zručností? Zvýši sa efektivita, rast vzdelávania? Na tieto a ďalšie otázky dáva odpoveď  štúdia PwC z roku 2020. Tá ukázala, že študenti VR boli:

 

🟢 Vyškolení až štyrikrát rýchlejšie 

🟢 Sústredenejší (4x viac ako e-learning)

🟢 Sebavedomejší (o 275%)

🟢 Emocionálne viac spojení s obsahom VR (3,75x viac ako študenti v triede)

 

✅ Učenie VR môže byť aj nákladovo efektívnejšie.  

✅ Už dnes je 51 % spoločností buď v procese integrácie VR do stratégií, alebo už VR zabudovalo do aspoň jednej špecializovanej oblasti podnikania. 

 

V-learning je už dnes akcelerátorom, ktorý pomáha získať vedomosti pomocou mäkkých zručností efektívnejšie, šetrí čas a náklady na vzdelávanie. 

 

🎓 Vo VR LAB pracujeme na to, aby študenti získavali potrebné zručnosti, ktoré môžu využiť v budúcnosti. Aj so študentmi z dizajnu digitálnych aplikácií na ŠUP Košice. 

 

Kompletnú štúdiu PwC si môžete prečítať tu: https://pwc.to/3iA3ATq

 

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky

V-learning ako budúcnosť vzdelávania?

15. 12. 2022

Môže V-learning zmeniť budúcnosť vzdelávania prostredníctvom získavania mäkkých zručností? Zvýši sa efektivita, rast vzdelávania? Na tieto a ďalšie otázky dáva odpoveď  štúdia PwC z roku 2020. Tá ukázala, že študenti VR boli:

 

🟢 Vyškolení až štyrikrát rýchlejšie 

🟢 Sústredenejší (4x viac ako e-learning)

🟢 Sebavedomejší (o 275%)

🟢 Emocionálne viac spojení s obsahom VR (3,75x viac ako študenti v triede)

 

✅ Učenie VR môže byť aj nákladovo efektívnejšie.  

✅ Už dnes je 51 % spoločností buď v procese integrácie VR do stratégií, alebo už VR zabudovalo do aspoň jednej špecializovanej oblasti podnikania. 

 

V-learning je už dnes akcelerátorom, ktorý pomáha získať vedomosti pomocou mäkkých zručností efektívnejšie, šetrí čas a náklady na vzdelávanie. 

 

🎓 Vo VR LAB pracujeme na to, aby študenti získavali potrebné zručnosti, ktoré môžu využiť v budúcnosti. Aj so študentmi z dizajnu digitálnych aplikácií na ŠUP Košice. 

 

Kompletnú štúdiu PwC si môžete prečítať tu: https://pwc.to/3iA3ATq

 

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky