Workshop

Workshopovali sme so žiakmi z Lotyšska, Českej republiky, Talianska, Turecka a Slovenska

Aktuálny medzinárodný workshop sa uskutočnil v spolupráci so Spojenou školou internátnou Ždaňa.  Do Soundlabu zavítali žiaci a učitelia základných škôl z Lotyšska, Českej republiky, Talianska, Turecka a Slovenska. Workshop bol súčasťou prebiehajúceho projektu Erasmus – BE A TRUE BUDDY, NOT A FALSE BULLY v rámci ktorého si školy a žiaci zdieľajú rôzne skúsenosti a postupy, aj inklúzivným spôsobom. Slnečnú stredu sme tak venovali základom hudobnej produkcie, hovorili sme o podcastoch a komplexnej práci so zvukom. Po teoretickom úvode žiaci a učitelia navštívili profesionálne hudobné štúdio Just Hear Audio a vyskúšali sme úpravu zvuku s rôznymi efektami alebo syntetizátorový nástroj ASM Hydrasynth. Lektor Richard “Ri Za” Zagiba vysvetlil čo obnáša práca hudobného producenta, čomu sa venuje a s čím pracuje. Workshop a návštevu sme ukončili v  priestoroch SoundLab, kde sme komponovali skadby pomocou nástroja Roland TR-8. 

Workshop

Workshopovali sme so žiakmi z Lotyšska, Českej republiky, Talianska, Turecka a Slovenska

22. 03. 2023

Aktuálny medzinárodný workshop sa uskutočnil v spolupráci so Spojenou školou internátnou Ždaňa.  Do Soundlabu zavítali žiaci a učitelia základných škôl z Lotyšska, Českej republiky, Talianska, Turecka a Slovenska. Workshop bol súčasťou prebiehajúceho projektu Erasmus – BE A TRUE BUDDY, NOT A FALSE BULLY v rámci ktorého si školy a žiaci zdieľajú rôzne skúsenosti a postupy, aj inklúzivným spôsobom. Slnečnú stredu sme tak venovali základom hudobnej produkcie, hovorili sme o podcastoch a komplexnej práci so zvukom. Po teoretickom úvode žiaci a učitelia navštívili profesionálne hudobné štúdio Just Hear Audio a vyskúšali sme úpravu zvuku s rôznymi efektami alebo syntetizátorový nástroj ASM Hydrasynth. Lektor Richard “Ri Za” Zagiba vysvetlil čo obnáša práca hudobného producenta, čomu sa venuje a s čím pracuje. Workshop a návštevu sme ukončili v  priestoroch SoundLab, kde sme komponovali skadby pomocou nástroja Roland TR-8.