Workshop

Nahrávanie a úprava zvuku zvukovej stopy - časť. 2 (SoundLab)

október 2022

V druhej časti workshopu sa budeme venovať úprave nahrávky, zvukov a dabingu do animovaného videa za pomoci nástrojov v programe Ableton Live 11. 

 

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom

Workshop

Nahrávanie a úprava zvuku zvukovej stopy - časť. 2 (SoundLab)

október 2022

V druhej časti workshopu sa budeme venovať úprave nahrávky, zvukov a dabingu do animovaného videa za pomoci nástrojov v programe Ableton Live 11. 

 

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom

Ďalšie kurzy