Workshop

Realizuj si vlastný projekt v AV Labe

február 2023

Po získaní a osvojení základných zručností v AV Labe si študenti stredných škôl pripravia krátke projekty, ktoré odprezentujú spolužiakom. Podujatie je neverejné. 

 

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Workshop

Realizuj si vlastný projekt v AV Labe

február 2023

Po získaní a osvojení základných zručností v AV Labe si študenti stredných škôl pripravia krátke projekty, ktoré odprezentujú spolužiakom. Podujatie je neverejné. 

 

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Ďalšie kurzy